Joukkue

Ängeslevä Joonas
Heininen Eero
Joki-Erkkilä Valtteri
Juola Julius
Känsäkangas Santeri
Karekivi Aleksi
Mehtälä Antero
Mölsä Miko
Nauha Ville
Nuorala Heikki
Pulkkinen Onni
Reinikainen Niklas
Rönn Joona
Saukko Turo
Siipola Elias
Silvola Jesse
Sorvari Jonathan
Sorvari Mikael
Tolonen Miko
Uusitalo Aaro
Vasankari Daniel
Tölli Topias

Toimihenkilöt