Joukkue

Juola Julius
Känsäkangas Santeri
Karekivi Aleksi
Mehtälä Antero
Nauha Ville
Nuorala Heikki
Saukko Turo
Siipola Elias
Silvola Jesse
Sorvari Jonathan
Sorvari Mikael
Takkunen Aatu
Tolonen Miko
Heininen Eero
Tölli Topias

Toimihenkilöt