Joukkue

Juola Julius
Känsäkangas Santeri
Karekivi Aleksi
Mehtälä Antero
Nauha Ville
Nuorala Heikki
Saukko Turo
Siipola Elias
Silvola Jesse
Sorvari Mikael
Takkunen Aatu
Tolonen Miko
Heininen Eero
Tölli Topias

Toimihenkilöt