Joukkue

Alasuvanto Saku
Junnila Jesse
Luoma Tuomas
Mattila Albert
Männistö Noel
Nivala Eemil
Pentti Perttu
Somero Frans
Veikkolainen Iivar
Hihnala Valtteri
Pahkala Jimi
5
Rajala Ville
7
Ylitalo Veeti
10
Peltola Ilari
12
Nuorala Roope
29
Simi Patrik
33
Kiiveri Kimi
99
Yli-Torvi Jose

Toimihenkilöt