UEFA-SROI raportti 2019

Kalajoen pallon 2019 vuoden toiminta on todellisuudessa tuottanut tuon 2,4 milj. euroa mutta koska uudemmissa kaikissa mallinnuksissa ei ole huomioitu "sosiaalista pääomaa" joudutaan se vähentämään tasapuolisuudeen saavuttamiseksi myös K-Pallon loppusummasta pois. Tällöin loppusummaksi jää 1,55 milj €.

UEFA SROI*-mallinnus on työkalu, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mallinnus perustuu tutkittuun tietoon ja sen asiantuntijoina ja yhteistyökumppaneina toimivat puolueettomat kansalliset ja kansainväliset toimijat, joihin kuuluu kansainvälisiä huippuyliopistoja, eri maiden jalkapalloliittoja sekä viranomaistahoja kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Maailman terveysjärjestö WHO. UEFA SROI-mallinnus on toteutettu kahdessatoista UEFA:n jäsenmaassa vuoden 2019 aikana. Kalajoen Pallo on toteuttanut tutkimuksen Suomen Palloliiton tukemana perustuen vuoden 2019 tietoihin.

Kalajoen Pallo kiittää lukuisia seuran pitkäjänteiseen ja ansiokkaaseen kehitykseen päätöksillään myötävaikuttaneita henkilöitä, Kalajoen kaupunkia, Suomen Palloliittoa ja muita yhteistyökumppaneita sekä kaikkia seurahistorian aikana toimintaan osallistuneita pelaajia ja vapaaehtoisia.